Blockchain

Jaké máte zkušenosti s Blockchain?

Decentralizovaná databáze záznamů/transakcí, které jsou shlukovány do bloků a spojovány zabezpečenými uzly.

Výhody - nezměnitelnost, vysoká bezpečnost, ověřitelnost, digitálnost, ...

Využití nejen u Bitcoin, ale i v jiných oborech, např. ve zdravotnictví, bankovních institucích, specializovaném obchodu atd.

Revoluce či evoluce?

#blockchain  #hash  #bitcoin