Právo & GDPR

Specializuji se na Právo - Právo v podnikání, Obchodněprávní vztahy (Obchodní právo, Občanské právo, Právo obchodních korporací, Koncernové právo, Smluvní/Závazkové právo, Pracovní právo, Insolvenční právo, Pojišťovací právo, Právo veřejných zakázek, Právo kapitálových trhů, Softwarové právo).

Dále se zabývám Rodinným právem, Spotřebitelským právem, Správním právem, Stavebním právem, Autorským právem, Právem duševního vlastnictví, Evropským právem, Právem sociálního zabezpečení a Spornou agendou.

&

GDPR (General Data Protection Regulation) neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, které platí od 25. května 2018 v celé EU (jednotná platnost ve všech státech EU).