Velká novela ZOK

Blíží se velká novela zákona o obchodních korporacích (ZOK).

Novela zákona o obchodních korporacích, zákon č. 90/2012 Sb., která byla dne 13. 2. 2020 zveřejněna ve Sbírce zákonů (pod č. 33/2020 Sb.) nabude účinnosti od 1. 1. 2021.

www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-33

#novela ZOK  #pravo