Víkendový hackathon - Férznámka

Rád jsem podpořil projekt Ferznamka.cz z dílny víkendového hackathonu :-) a vybrané peníze půjdou na Nadační fond Kolečko.

#znamkamarada