Archiv článků

LinkedIn pronunciation

Vyslovit cizí jméno je někdy oříšek. To usnadní nová funkce na profilu (nutno zadat přes smartphone). #pronunciation #výslovnost
Celý článek

Blockchain

Jaké máte zkušenosti s Blockchain? Decentralizovaná databáze záznamů/transakcí, které jsou shlukovány do bloků a spojovány zabezpečenými uzly. Výhody - nezměnitelnost, vysoká bezpečnost, ověřitelnost, digitálnost, ... Využití nejen u Bitcoin, ale i v jiných oborech, např. ve zdravotnictví,...
Celý článek

Dřina a 10.000 hodin

Před několika lety jsem viděl online přednášku na KMM s úspěšným krizovým manažerem Václavem Novákem. Hlavní myšlenka, která mne zaujala. Člověk, aby byl v něčem dobrý, musí tomu věnovat 10.000 hodin. Žádné zkratky, ty vedou zpátky na začátek. Když se chci cokoliv naučit, makat 4 hodiny denně, 6...
Celý článek

Zákony a judikatura

Používáte zakonyprolidi.cz Obsahují nejen kompletní Sbírku zákonů od roku 1945, ale i Sbírku mezinárodních smluv od roku 2000. Již brzy budou aktivní moduly Právo EU a Rozhodnutí soudů (judikatura). Pro pokročilejší uživatele je verze Zákony pro lidi PLUS. Skvělý nástroj zdarma pro širokou...
Celý článek

Forbes BusinessClass

Skvělý on-line rozhovor - Forbes BusinessClass s Oliverem Dlouhým. Byznys, krize a nové příležitosti. Díky Forbes Česko! #forbes  #business  #growth
Celý článek

Právník vs. Advokát

Hezký článek - Podnikový právník je tykadlem firem. https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7222 A jak to máte Vy ve své firmě/korporaci? Podnikový právník vs. externí advokát? #podnikovypravnik  #pravnikvsadvokat  
Celý článek

Právní kurzy online

Právní kurzy online (150+ kurzů, 200+ videí). Různá odvětví práva. V dnešní době skvělý zdroj informací k sebevzdělávání. www.epravo.cz/eshop/dalsi-vzdelavani-advokatu-266.html #epravo  #vzdelavani  #onlinekurzy  
Celý článek

Velká novela ZOK

Blíží se velká novela zákona o obchodních korporacích (ZOK). Novela zákona o obchodních korporacích, zákon č. 90/2012 Sb., která byla dne 13. 2. 2020 zveřejněna ve Sbírce zákonů (pod č. 33/2020 Sb.) nabude účinnosti od 1. 1. 2021. www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-33 #novela ZOK  #pravo  
Celý článek

EDU online

Zajímavé on-line kurzy od Coursera a edX. On-line revoluce ve vzdělávání. Business, Law, Computer, Economics, Education, ... #eduonline #mooc
Celý článek